Radio som nettforum

Grensen mellom radio og nettavis blir stadig mer diffus. Radioens bruk av nettsider har blitt mer tydelig og nyhetssaker publiseres på nettsidene deres like ofte som hos nettavisene. Strømmen av nyhetsoppdateringer har økt hos radiokanalene, men også artikler, bilder og andre medier blir lagt ut på radioens nettside. Konkurranser og annet promoteringsmateriell er også å finne på radioens nettside. Radioen blir mer som et nettforum.

Radiolytteren inviteres til å bruke nettsiden både for å få de siste oppdateringene før neste nyhetsending og for å delta som en aktiv bruker. Bruken av nettbasert radio har ført til et mer dynamisk brukerforhold der publikum kan sende inn forslag til spillelister og kommentarer til diskusjoner som foregår under radiosending.

En ny type radiolytter har oimages-32ppstått: de som tar en aktiv del i radioprogrammet med kommentarer og innlegg til programmer på lufta via nettsiden. Det er ikke lenger nødvendig å ringe inn til radiostasjonen for å be om et musikkønske, det sendes inn på epost, SMS, chat, eller skrives inn i et kommentarfelt på radioens nettside.

Tilgangen på nyheter på radioens nettside har resultert i kortere nyhetsendinger på lufta. Behovet for å dekke alt i nyhetsbildet er ikke lenger tilstede siden lytterne kan lese hele artikler på nettet. Radiokanalen har mer tid å bruke til reklame, musikk og andre radioprogram. Nettforumet har også en rolle som informasjonskilde der detaljer om programmer, sendetider, radioverter og gjester og annen informasjon er lett tilgjengelig.

Podcasts er en annen form for tilgjengeliggjøring av radioprogrammer. Lytteren kan laste ned ønskede programmer og sendinger og høre på de utenom normal sendetid. Podcasts er en del av nettforumet som gjør radioen mer brukervennlig og inviterer til en mer allsidig bruk av radioen.

Rekkevidden av radioen har økt med bruken av nettsider for nyhetsoppdateringer, tilgjengeliggjøring av musikklister og muligheten til å laste ned podcaster.